Engle Linker

Englelinker

:

Ta kontakt

De seks englelinkene lager en permanent energetisk forbindelse for deg med hver av de seks medlemmene av en englegruppe som vil kaller A-team? Som består av en Seraf og fem Erkeengler.  Disse seks englevesenene har engasjert seg i arbeidet med å arbeide tett og kraftfullt med de som mottar englelink initieringene.  Via englelink forbindelsen er deres fokus å hjelpe deg å ta inn i deg og utvide de rene englekvalitetene av ren ubetinget kjærlighet,  ikke-fordømmelse,  mot,  skjønnhet og glede i livet ditt.  I tillegg til disse hoved  kvalitetene vil også hvert englevesen du mottar englelink forbindelsen til opptre som en guide for deg innenfor sitt spesielle arbeidsfelt,  som å hjelpe deg i å navigere i den eteriske dimensjonen,  hjelpe deg med guddommelig healing,  lyse opp veien for deg til framtiden,  stimulere din kreative uttrykksmåte og gjøre din kommunikasjon mer effektiv og direkte.
Gjennom sin permanente forbindelse til deg,  vil a-teamet til Seraf Rose Aura og Erkeenglene Michael, Raphael, Uriel, Metatron og Gabriel hjelpe deg med guddommelig inspirasjon og veiledning og oppmuntre deg til å uttrykke disse guddommelige kvalitetene i alle områder av livet ditt.

Seraf Rose Auras englelink for ubetinget kjærlighet

Fra de høyeste nivåer av engleriket finner vi Serafene,  og en Seraf ved navn Rose Aura har gitt seg til kjenne for å spre den guddommelige kvaliteten av den reneste og uforbeholdne kjærligheten til menneskene.  Via hennes engelink forbindelse med deg,  vil en guddommelig flamme av reneste kjærlighet bli plassert i ditt hjerte,  vibrere gjennom ditt energifelt og deretter spre seg ut til alle områder av ditt livs opplevelser.  Etterpå vil Rose Aura arbeide i din eteriske bakgrunn som en guddommelig guide for å hjelpe deg i alle hjertesaker.  Særlig med utviklingen av ubegrenset kjærlighet av deg selv og andre. 
Du må først ha Seraf Rose Auras englelink for å motta en av Erkeenglenes englelink forbindelse.

De fem Erkeenglers englelink
Etter at du har mottatt din Rose Aura forbindelse, er andre englelinker tilgjengelig for deg for å motta mer spesialiserte eteriske linker med Erkeenglene Michael,  Raphael, Uriel, Metatron og Gabriel.
Alle englelinkene er laget for å skape ekstraordinære forbindelser for deg med disse medlemmene av Engleriket?  Forbindelser som vi mener er mye dypere enn kontakten med engleriket som menneskene har hatt til nå.  Vi ser disse forbindelsene med Seraf Rose Aura og Erkeenglene som særlig forfinet og med høy vibrasjon og en permanent natur?  Veldig forskjellig fra de mer telepatiske og eteriske interaksjoner som mange individer til nå har hatt med engler.  Disse 3 kvalitetene,  forfinet,  høye vibrasjoner og evigvarende forbindelse,  er grunnlag for deres kommunikasjon med oss,  disse energiene fra engleriket kan mer effektivt hjelpe oss med sine kvaliteter som uforbeholden kjærlighet,  ikke-fordømmelse,  mot og glede og lignende.  Hver av disse englelinkene lager en veldig spesiell link i ditt energifelt for å skape en ny,  direkte og permanent forbindelse som lar deg og disse lysvesenene arbeide mer kraftfullt sammen.
Etter at du har mottatt din innledende englelink med Seraf Rose Aura,  så er den “energetiske porten”” åpnet for deg så du kan få en direkte og permanent link til hver av de fire erkeenglene på A-team.  Dette gjøres for å trekke enda flere kvaliteter fra englene inn i ditt energifelt og la deg oppleve mer av dem i din hverdag.

Erkeengel Michaels Englelink
Fokuserer på temaer som har å gjøre med ikke-fordømmelse eller å ikke dømme og hjelper deg til å navigere med hell i de eteriske områdene,  som ved telepati,  kanalisering,  bevisste astrale reiser osv. Michael var den første av erkeenglene som tilbød sin englelink.  Lik Seraf Rose Auras symbol av en guddommelig flamme i hjertet,  gir Michael oss sin gave.  Det er et symbol på de reneste energiene for kronechakra som Michael ønsker at menneskene skal trekke inn i sitt energifelt.  Symbolet som blir brukt er glorien.  I dette tilfellet er det en guddommelig glorie av unik mental renhet som vil hjelpe oss med opplevelsen av ikke å fordømme eller dømme i alle våre livs områder.  Den fungerer også som et symbol som minner oss på Erkeengel Michaels forbindelse med oss og han tilbyr oss å fungere som en guide på våre eteriske reiser og i meditasjoner.

Erkeengel Raphaels englelink
Tilbyr oss å trekke inn guddommelig mot og healing.  Vi kaller ham? Veiviseren?  Fordi han gir oss sin gave,  en fakkel av guddommelig lys,  for å hjelpe oss å lyse opp vår livsvei.  Med Raphaels hjelp via denne englelinken vil du bli i stand til å mer effektivt unngå problemer og “humper i veien”  og også vil vi klarere kunne se mulighetene og de spirituelle vekstmuligheten som vi står overfor.  Ettersom du bedre kan lyse opp din vei inn i fremtiden,  vil en fornemmelse av guddommelig mot komme mer naturlig for deg. Erkeengel Raphaels englelink vil også gi deg hjelp i din healing prosess.  Han er kjent som Den Guddommelige Healer og gjennom hans englelink vil Raphael hjelpe deg å oppdage den guddommelige healer i deg selv.

Erkeengel Uriels englelink
Har kommet for å hjelpe oss å trekke inn den skjønnhet,  som vil gi deg mulighet til oppdage den feminine siden av skjønnheten gjennom en forhøyet sans av takknemlighet,  og den maskuline siden av skjønnhet gjennom stimulering av våre kreative uttrykk.  Gjennom denne englelinkforbindelsen kan Uriel hjelpe deg med å øke dine evner til å uttrykke skjønnhet i alt du tenker,  sier og gjør.  Hun kan også stimulere din kreativitet og inspirasjon til kreativt uttrykk i mange områder.  Hun tilbyr sitt symbol,  et hjerteformet skrin,  som eterisk plasseres i ditt hjerte og minner deg om hennes forbindelse med deg.  Hjertet er en stor port for flyten av skjønnhet og kreativitet både inne i deg selv og utovervendt.  Så metaforisk er dette hjerteformede engleskrinet i hjertet ditt stedet hvor du vil holde Uriel`s energier av skjønnhet, takknemlighet og kreativt uttrykk.

Erkeengel Metatrons englelink

Erkeengel Metatron kan hjelpe oss med lettere å sette pris på den viten og veiledningen vi får fra våre engler og gud som fins i livene våre. Han hjelper oss med å utvikle evne til å sette pris på oss selv og våre livserfaringer, lar oss klarere se all den viten som eksisterer rundt oss allerede. Gjennom å høyne våre sanser for guddommelig åpenhet, tålmodighet, aksept og mottakelighet vil våre eksisterende livsomstendigheter – inkludert vår oppfattelse av Selvet – oppleves på nye friske måter. Større nivåer av takknemlighet vil stimuleres inni deg.

Erkeengel Gabriels englelink
Erkeengel Gabriel fokuserer på glede,  fryd og kommunikasjon.  Gjennom denne englelinken lærer hun oss å ta oss tid til å gjenkjenne de eksisterende gleder som er her for oss og til å manifestere nye og spennende nivåer av fryd i vårt hverdagsliv.  Hun kan hjelpe oss å finne ut hva som gjør at vårt hjerte “bevrer av glede”  og tilbyr oss inspirasjon og guddommelig indre styrke i tider som ser ut for oss å være mindre lykkelige.  Gabriel er også tradisjonelt kjent som den store kommunikator for det guddommelige. Så hun er særlig i stand til å hjelpe deg med din indre kommunikasjon slik at du får tilgang til den viten og intuisjon som ligger i ditt indre,  men også med å tilby praktisk hjelp til effektiv kommunikasjon med den ytre verden i vårt hverdagsliv.  I sin rolle som kommunikator fungerer også Gabriel som en budbringer av gode nyheter og informasjon.  Hun har kommet fram i denne tiden for å hjelpe oss i de nye energiene som begynner å flyte i vårt globale menneskelige energisystem – for å hjelpe oss alle å forberede oss på det neste spirituelle globale utviklingstrinnet. 

Initieringene

Hver initiering foregår som en guidet meditasjon. Vi avtaler en tid,  og før den tiden forbereder du deg ved å lese heftet og meditasjonen som står der.  Denne meditasjonen bruker din medhjelper,  når han/hun skal gi deg englelinkforbindelsen.  Englenes energier blir forankret i ditt energifelt slik at du lett kan trekke inn over deg denne i hverdagen eller når du mediterer eller utfører healing arbeid.  Initieringene foregår over avstand slik at du kan sitte i fred og ro i din egen stue hjemme og være mest mulig avslappet.

Man behøver ikke være energiarbeider,  jobbe med healing,  for å motta englelinkene.  Englelinkene er ment for at du skal kunne jobbe med deg selv og om du ønsker kan du dele med andre.
Englelinkene til Erkeenglene kan mottas i hvilken som helst rekkefølge,  eller du kan motta den/de som passer deg best.  De kan du dele med andre om du ønsker dette,  eller bruke det til din egen utvikling.
Det medfører ikke noe mer studie etter initieringen enn å lese heftet som følger med.  Etter at du har mottatt initieringene kan det likevel være fint å meditere på Seraf Rose Auras energier og hver av Erkeenglenes energier.  Det er en stor opplevelse å få arbeide så tett sammen med dem og å møte dem så lett.  Hvis du mediterer i deres energi like etter initieringen,  kan du også be om å få et kjennetegn på at de er der sånn at du lettere skal kunne gjenkjenne dem i hverdagen.  Disse kjennetegnene kan komme i form av lukt,  smak,  fornemmelse,  lyd eller på annen måte.

Del dette :

Akkurat NÅ :

Akkurat NÅ : Velkommen til min side ! Jeg kan hjelpe deg med å se i fremtiden , healing , husrens og hynose . Kan også hjelpe deg å coache deg videre i livet der du er, om du står fast eller trenger litt hjelp for å komme deg videre . Ta bare kontakt , vi setter opp en tid veldig snart Ta Kontakt

Følg meg :

Tilbakemeldinger

Author Picture

Heia Petter.

Måtte seine dæ en epost for å si at æ e gravid,la me et bilde åsså 🙂
Tusen takk for aill hjælp. Æ e så gla å takknæmli for d. Syns d hjalp å snakke me dæ om aborten æ har hadd åsså, fikk snudd tankegangen litt.
Men æ koinne tænkt mæ hypnose uansett en gang. Bynne å bli klar for d. Træng tid å tænke på ting vet du.. 🙂

Ha en fin dag å hælg 🙂

Author Picture

Smerten Borte
Takk for fjernhealingen Petter . Smerten er helt borte nå .

Author Picture

Den satt!!!
Ja du traff virkelig der med spådommen . Kommer snart tilbake når jeg lurer på noe mer.

Takk,tak

Author Picture

1000 takk
1000 hjertelig takk for alt du gjorde for ho mamma, når alt så som svartest ut for hennes del. At behandlingene dine hjalp ho, det e det ingen tvil om, og du hjalp henne på flere områder.

I over 2 år fikk ho cellegiftkurer hver 14.dag, og ho var ikke kvalm en eneste gang og heller ingen smerter. Imunforsvaret holdt seg bra/høyt nok slik at hun kunne få cellegiftsbehandling hver 14 dag. For ikke å snakke om all den energien og positiviteten ho fikk etter behandlingene hos dæ. Alt dette og sikkert flere ting som æ ikke har nevnt her, har også hjulpet oss pårørende, med at vi så og merket at ho mamma hadde det bedre. Jeg håper det er ok at jeg anbefaler deg og dine evner, til alle jeg kjenner,og æ har vel entlig også anbefalt dæ til folk æ ikke kjenner. Gjør det førr æ synes du er dyktig, og jeg har selv opplevd (bl.a. på mamma) hva du kan gjøre.

Author Picture

Tusen Takk
Tusen takk for englelinken. Det var en fantastisk følelse. Noe nytt og spennede i hverdagen.

Author Picture

Stille i huset !!!!
  jeg vil bare takke deg for den hjelpa du ga oss. Etter mange år med plager i huset, ungene som ikke turte ligge på sitt eget rom pga at det var en mann som plaget dem på nettene. Ting som ble borte og flytta på er nå falt helt til ro  Det verste var at ungene var redd i dette huset, men no i dag er alt helt stille og barna nevner ikke mannen med et ord mere, og dem tør sove på rommene sine og de er mye å leker oppe nå. tusen takk petter

Author Picture

Tusen Takk
Tusen takk for hjelpen i forbindelse med smerte

Author Picture

Humøret tilbake
Flott at du kunne fortelle meg det jeg hadde forventa meg - nå er det nye tider og bedre inspirasjon til å gjøre ting jeg kan trives med, og det funker... Den tunge "byrden" og forventningspresset er lagt bort! Takket være god hjelp fra deg.

Author Picture

Overbuljungpakkemesterassistent
Takk for hjelpen!

Author Picture

Takk for god hjelp
Det stemte det du sa, alt ble ok

Tusen takk

Author Picture

Smerten er helt borte
Trodde ikke på fjernhealing, men smerten er helt borte nå. Hmm det finnes nok mer mellom himmel og jord en vi tror.

Tusen takk

Author Picture

Takk,takk
Har vært plaget lenge med smertene nå, så ble dem bare borte. Tusen hjertelig takk for hjelpen!!!!! Klem

Author Picture

Lite overskudd og negative tanker
Takk, Petter, for at du hjalp meg med fjernhealing da alle tankene mine var negative og energien min var borte. Bare på en behandling føler jeg meg piggere og mer opplagt til å takle hverdagens problemer. Du har ikke hjulpet bare meg, men familien min også:)

Author Picture

Takk
Petter, takk for rådene og fremtids utsiktene. Det som var rart, var at det ikke tok 3 mnd som du sa, men kun 3 uker. Men allikevel tallet 3 var jo der.Så alt bare vel !!! Klem

Author Picture

Hei
Hei Petter. Takk for hjelpen med å rense kjelleren her. Nå er det greit å henge opp klær igjen. Og det er stille og fredelig. Ann-Mari:-)

Author Picture

Kjære Petter
Jeg vet ikke hvordan jeg skal få takket deg nok for all hjelpen du har gitt meg. Det har jammen blitt noen behandlinger.. Jeg har jo slitt med muskelsmerter i 2 år nå, og kontaktet deg da jeg var på mitt værste i januar 07. Allerede etter første behandling merket jeg stor forskjell. Siden har du hjulpet meg når smertene har blitt for ille, og jeg håper fortsatt en dag på å bli helt frisk. Men takket være deg har jeg vært smertefri i perioder, har kunnet jobbe som normalt og jeg har kunnet redusere bruken av smertestillende. Du har gitt meg livskvaliteten og store deler av livet mitt tilbake. Det har betydd så mye for meg at jeg har kunnet kontakte deg i denne fasen av livet mitt. Jeg tror ikke du aner hvor mye din hjelp har betydd for meg, i tillegg virker du som verdens hyggeligste mann. Det er bare noen dager siden du behandlet meg sist, og jeg føler meg mye bedre. Så takk igjen for all hjelp, Petter ?

Author Picture

Smerte
takk så mye at du tok bort mine smerter,jeg klarer å gå nå. har ikke smerter. takk for en fin samtale. hilsen irene

Author Picture

Hei Engle-Petter
Takk for din engleinitiering på Kulturverkstedet i Tromsø. Jeg anbefaler deg på det sterkeste også med din tarotkunst. ?

Author Picture

Hei
Takk for hjelp for å slutte å røyke. Selvom det måtte 3 ganger til, så er jeg røykfri. Det var det viktigste.

Author Picture

Fotsmerter
Dæven så vondt jeg har hatt i kneet ett par dager. Klarte så vidt komme meg opp og ned trappene hjemme. Fikk healing av petter idag, og ikveld blir det godt å legge seg, smertefritt :))) Tusen takk.

Author Picture

Det er stille
Det var en ny erfaring at noen kunne rense huset så effektiv på avstand. Tusen Takk Petter, nå er det stille og godt å være her

Author Picture

Tusen Takk for hjelp
Trodde ikke noe på dette med healing og husrens, men må vist tro nå da ? Tusen takk for hjelpen, det er rolig og godt i huset, og jeg føler meg mye bedre. Og får noen varme hender du har. Tusen takk 🙂

Author Picture

Kursdeltager.
Hei Petter. og takk for en helg med Fine og Kraftige energier! ser fram til framtidige kurs! ?

Author Picture

Ryggen ble helt bra
Tusen takk for fjernhealing, det var varmt, og ryggen er bra.

Author Picture

Takk for hjelpa
Hei Petter, og takk for sist. Takk for at du med dine evner tok vekk hauverken min, og takk for at du gjorde sånn at eg fikk ryggen til å fungere igjen. Eg kom krypanes tel deg og sku ikke ha kommet meg opp på benken. Da eg forlot etter to tima hos deg, sprang eg ned trappa. Heilt utrolig. Takk og for alle de gongan du har fått min stramme nakke tel å bli mjuk. Takk for at du med din tankekrafr, ga meg mot telo å søke påny jobb i 2007, og det samme i 2008. Bra at sånne som du fins!! Hilsen fra en av dine supportera .Ulf 44.

Author Picture

angsten forsvant
Trodde ikke det var mulig å bli så bra igjen. Hypnoterapi var det som skulle til etter måneder og år. Anbefales til andre som slit med angst og depresjoner. Takk Petter

Author Picture

Der va det stopp
Kun etter en time sluttet jeg å røyke. Tusen takk Petter

Author Picture

Hei Petter
Var på kontroll på UNN i dag. Det ser ut som foten vil gro seg fint til igjen, så operasjon ser ut til å falle bort (heldigvis). Har fått av gipsen og får lov til å trø på foten til smertegrensen. Du har virkelig gjort noe det er helt sikkert! Å gå fra en sikker operasjon til å få vite at jeg mest sasynlig ikke trenger den er helt utrolig, og noe jeg nesten ikke torde håpe på. Tusen takk for all hjelp, Petter! Du er bare helt utrolig.

Author Picture

Takk Petter
fikk akutt lumbago og det var smertefuldt. Ble sykemeldt og fikk masse tabbeletter. Men takket være petter klarte æ og jobbe neste dag.ble fjernhila over telf. Så tusen takk for hjelpen.

Author Picture

Gjenferdet er borte
Fantastisk! Endelig har huset vårt fått en god atmosfære. Nå er det slutt på fottrinn, knirk i trappa og den vemmelige følelsen av å bli beglodd. Og det aller, aller beste: Den gråkledde mannspersonen som har vist seg for min sønn gjentatte ganger er borte. Gjenferdet er ført over til den andre siden. Vi har fått fred. Tusen takk for hjelpa med husrens Petter.

Author Picture

Spøkelset borte
Takk for at du hjalp husspøkelset vårt bort! Det har plaget meg lenge med sitt nærvær og til tider gjort det uhyggelig her hjemme. Nå trenger jeg ikke lenger være redd for å få ubehagelig selskap sene kvelder og netter.

Author Picture

Takk
Takk for healinga i går formiddag Petter. Hadde en bedre kveld i går og formiddag i dag enn på lenge. Klæm

Author Picture

Innvielse Chios 3
Hei og takk for en fin og svært kraftfull stund i går Petter. Jeg sanset din tilstedeværelse og følte en veldig sterk energi, spesielt i hodet og hendene og det føltes som om fingrene mine hovnet opp. Nå er jeg i gang med Chios Masterstudie og vil bruke høsten/vinteren til dette ved siden av jobben. Gleder meg, Torgeir

Author Picture

Hjertelig Takk
Hypnoterapi , healing og kanalisering, for ikke å snakke om se frem i tid. Det gjorde susen for meg ihvertfall. Ting stemte og stemmer fortsatt. Jeg har fått tilbake gnisten i livet. Tusen Takk Petter. Anbefaler alle en "supertime" !!!

Author Picture

Takk for hjelp
Nå er det stille og rolig i huset. Faktisk blitt varmere i alle rom. Tusen takk Petter

Author Picture

Da va det stille
Tusen takk Petter for rensing av huset. Nå kan vi alle 5 i familien kjenne varme i alle rom. Ja t.o.m på badet. Ingen smelling i dørene,ingen fotsteg i trappa,ingen som slår på stero`en om natta.Vi kan endelig etter mange år leve normalt som en fin fam. Takk Petter.

Author Picture

TUSEN TAKK
Hei Petter. Tusen takk for ei fantastisk kurshelg,å den sterke fine energien du ga oss. Ser frem til flere kurs fremover.Tusen takk.

Author Picture

Tusen takk for et supert kurs !
Kurset var en spennende reise til en verden full av kraftig og kjærlig energi. Takk for at jeg kunne oppleve den, Petter! Hilsen fra Kristyna

Author Picture

Engle Helg
Hei Petter og tusen takk for en hærlig kurshelg med engler. Jeg lærte masse og hadde det veldig fint. Du er en kjempebra kurs-holder, Petter og håper jeg får anledning til å delta på en av dine kurs ved en senere anledning også

Author Picture

Smertelindring
Hei Petter! Takk for magisk/ utrolig smertefjerning etter at jeg skadet foten kraftig i snowboardbakken, tusen takk skal du ha! Det var utrolig:-) Hilsen ES

Author Picture

Nameste kjære Petter
Etter alt du har gjort for meg, har jeg nesten ikke ord. Du er et utrolig varm menneske, med et ennå større hjerte, og fantastiske evner og et åpent sinn. Takk for fjærnhealing av Chakra i solarplexus, og takk for lyset du fikk sendt meg i øvre panne del, det strålte ned til meg. Tusen takk for at du renset huset mitt, og fikk mine kjæres energier over på den andre siden. Tusen takk for at jeg har fått lov til å bli kjent med deg. Du har min fulle tillit! Gud velsigne deg! Namaste

Author Picture

tusen takk
Takk for at du renset huset vårt på avstand. Det er helt stille her, ingen lyder mer, helt stille. god luft. TUSEN TAKK !!!!!!!!!!

Author Picture

Der va snusen borte
Hei. Var hos deg til hypnotisering . Ville bare hilse og si takk for hjelpen :) Helt utrolig at jeg ikke har sprukket. Har ikke brukt snus på 15 dager og kjenner ikke noe behov for det heller. Hadde spesielt behov for snus etter måltid og om morgenen, men behovet er helt borte! Føles som om jeg ikke har brukt snus før :)

Author Picture

Husrens
Tusen takk for fjernrensingen av huset mitt Huset er ikke til å kjenne igjen. God luft og fine energier. Merker det spesielt i kroppen etter at du rensa huset, energien er kommet tilbake. et nytt liv. Atter en gang takk Petter

Author Picture

Chakra
Takk for kjempeflott Chakra healing, Petter, jeg merker forskjellen nå, mye bedre :-)))

Author Picture

stemmer
må få takke deg så mye ,at jeg skulle få meg ny jobb,det stemte det du så. ha en fin dag.

Author Picture

Workshop hos Petter
En super Workshop hos Petter! ? Anbefales virkelig! ? Den var verdt reisen nordover! ?

Author Picture

Smerter
Har vært plaget med mye smerter i rygg og en fot i ca 10 måneder.(har påvist 2 prolapser etter MR-røntgen) Etter noen behandlinger hos Petter har jeg kunnet slutte med mesteparten av smertestillende medikamenter. Og i morgen er det tid for ny behandling, - det er himmelsk å få bukt med smertene. Vibola

Author Picture

Takker
Petter er et flott menneske og har hjelpt meg masse allerede, og min datter. Jeg er veldig takknemlig og er veldig heldig som har en slik venn som han. Petter er ett levende bevis på at engler og mirakler finnes.

Author Picture

Magesmerte/Tannpine
Vil bare si tusen takk for hjelpen angående tannpine og magesmerter. Gikk med smerter i magen i flere uker. Etter å ha spurt Petter om hjelp har magen min blitt nesten god som ny. Trenger ikke spise medisin lenger og jeg har fått mer overskudd. Helt fantastisk! Tannpinen ble nesten borte to timer etter at jeg spurte Petter om hjelp. Da hadde jeg vært avhengig av smertestillende i nesten en uke. Jeg anbefaler Petter på det sterkeste! han kan det han gjør:-)) Vennlig hilsen Elisabeth.

Author Picture

Ut av smertehelvete
Tusen takk! Har hatt fybromyalgi over lang tid, med store smerter. Verst er det om nettene. Men nå - etter at jeg har vært hos Petter noen ganger, har jeg fått en helt ny hverdag. For ikke å snakke om nettene - nå kan jeg sove, uten å våkne av kramper. Tusen tusen takk - vil fortsette å komme. Bedre enn å spise masse smertestillende... ?

Author Picture

Workshop
Takker så mye for en super workshop Petter! Det var utrolig lærerikt og spennede. Du er en meget dyktig læremester og et godt menneske. Jeg kommer nok på flere kurs og workshops. Det anbefales! =)

Author Picture

Hei Petter 🙂
Jeg vil bare takke for alt du har hjulpet meg med, og jeg synes at kurset var veldig lærerikt og spennende! Dette er noe jeg skal trene videre på, så kanskje jeg en gang greier å få kontakt med de på den andre siden, og mine hjelpere 🙂 Jeg må bare si at jeg er mindre og mindre mørkeredd for hver dag som går, og kan faktisk gå inn i et mørkt rom uten å få den ekle følelsen! Det har jeg ikke kunne gjort på mange år. Jeg håper og tror at jeg en gang skal bli kvitt det helt. Ellers er jeg er mer glad i hverdagen, og jeg har faktisk mye mer energi! Jeg skal komme etter jul å kjøpe englekort hos deg 🙂 Tusen takk og god jul!

Author Picture

Seichem innvielse
Under innvielse fikk jeg en følelse av angst (uro), før det kom en slags sitring fra bakhodet langs ryggraden. Etter pusteteknikk ned til Solar Plexsus. forsvant dette raskt. I mediativ tilstand så jeg meg selv ligge ca 30 cm over gulvet. En pyramide med rammeverk ble lagt over meg. Rammeverket besto av en intens skarp selvlysende lilla farge. Jeg fikk også inn lyd fra rammeverket. Det var som å høre en sterk laser ( som man svinger frem og tilbake) Etter dette forsvant lyden og det kom et " svisj" lyd. Lyskuler dukket opp (hvitt sterkt lys) og de danset og hoppet over kroppen min. Etterhvert dannet de evighetssymbolet. Lyskulene dannet et åttetall og begynte å sirkle i sakte fart rundt. Jeg lå selv i åttetallet. Lyskulene begynte å gå fortere og fortere, før det til slutt gikk så fort at man kun så en helhet av rent lys. Jeg fikk beskjed om at dette gav meg den power jeg skulle ha. Under denne visjonen var svisj lyden til stedet. Omtrent som et skarpt, raskt vindpust. Da dette stoppet, våknet jeg i en virkelig pyramide. Jeg lå på en lav benk. Det rare var at jeg følte meg mye lengere enn mine 162. Fakler var tent, og det sto to vakter inntil veggen. En egyptisk fremtoning fra det gamle egypt sto over meg. Han snakket et fremmed språk mens han gikk rundt benken og kastet et pulver på meg. Jeg skjønte at det var et ritual. Jeg prøvde å få frem navnet hans, men alt hva jeg fikk til var Murat. Dette visste jeg at ikke kunne stemme, fordi jeg hadde lest om Murat i manualen. Navnet var derfor bare en ønsketenkning fra inndoktoret langring fra noe jeg hadde lest, som lå i min underbevissthet. Hele tiden messet mannen. Jeg gav meg ikke, og via tankeoverføring spurte jeg atter om hva han het. Men mannen enset meg ikke. Da han var ferdig, strøk han en salgs salve i pannen min. Igjen spurte jeg om navnet via tankene. Da så han på meg, pekte på noen tegn på veggen og sa: Shekem. Jeg ante ikke hva det betydde, og tenkte at nå fantaserer du fælt. Rett etter kom det inn en klar stemme som sa: Fryser du? - Nei, svarte jeg tilbake. Så var det over.

Author Picture

Chios Kurs
Supert Chios-kurs ? Petter har store evner, rik kunnskap og er en meget dyktig lærer. Mine varmeste anbefalinger.

Author Picture

Meditasjonskurs
Hei Petter :)) Hjertelig takk for en fint meditasjonskurs idag! Det var veldig fint og inspirerende! Og takk for at du la de varme hendene dine på meg.. Fantastiske evner på deg Petter! Det var en nydelig kveld! Klem fra Tone :))

Author Picture

En stor takk
Tusen takk for all den hjelpen du har gitt. Jeg har over 13 år hatt psykiske problemer og etter noen timer med deg er alle disse negative tankene mine blåst bort. Har ikke skamfølelsen der lengre heller. Og jeg har endelig våget meg uti denne store verdenen å vise frem hvem jeg virkelig er. Jeg har satt en strek over fortid og velger å se positivt på fremtiden og har åpnet opp for nye muligheter. Det er deilig å endelig kunne si at man føler seg frisk psykisk og så har man fått seg en god venn for resten av livet. Den siste timen jeg hadde med deg Petter så jeg et lys som ble sterkere og sterkere og i dette lystet kom ditt Ansikt sterkt frem. Dette var veldig betryggende for meg for dette sier meg at du alltid vil være der for meg. Du er en fantastisk person og jeg kan på det varmeste anbefale andre å ta en time med deg. Klem

Author Picture

Røykfri!!!!
Hei Petter og takk for sist! Jeg var til hypnose hos deg 4/1-2011 i Tromsø for å slutte å røyke. Nå er det gått over 6 mnd og jeg er fortsatt røykfri:-) Det er helt utrolig, for ikke hadde jeg troen på at hypnose skulle hjelpe meg, men jeg måtte jo benytte meg av julegaven jeg fikk av min mann Erling Larsen. Jeg har forsøkt å slutte nesten hele livet, og etter 26 år med røyk var det på tide. Det jeg opplevde etter møtet mitt med deg var at ikke bare var røyksuget borte, men det var mye enklere å slutte å røyke enn å begynne, ikke har jeg lagt merkbart på meg, humøret har hvert på topp (litt rart i spesielle situasjoner som sydentur, ved bålet på hytten, når jeg steller hagen. Ikke direkte røyksug men en påminnelse om noe som en gang var) I dag tenkte jeg at jeg måtte skrive på sidene dine, nå er det gått en tid og jeg vet at jeg aldri mer skal røyke. Jeg bare fortsetter å oppdage nye forbedringer med helsen, min konstante bihulebetennelse er borte, mine tidligere blåfargede kalde føtter er blitt varme, formen er topp og jaggu oppdaget jeg i dag at mine forhatte åreknuter på leggene nesten er borte!!!!!!!!!!!!!!! TIL ALLE RØYKERE: Bestill time i DAG!

Author Picture

Jeg vil takke deg så mye Petter. Jeg har for mange år siden fått konstanter hørselskade på begge mine ører. Har brukt høre apparat. Men etter en healing time med deg kunne jeg rett og slett legge bort disse og nå har jeg en normal hørsel. Kona mine klager ikke og barn mine klager ikke og jeg er veldig fornøyd. Jeg mener du har helbrendende krefter i deg og kan hjelpe utrolig mange der ute. Jeg har jo også hatt en time der du kunne se inn i fremtiden min og det ser utrolig positivt ut fremover selv om tingene kan ta litt tid. Ellers så føler jeg meg heller ikke så sliten lengre etter siste healings time lagt bort alle mine tanker som bekymrer meg og tatt i mot den hjelpen jeg kan få. For alle dere som leser dette som blir skrevet om Petter han er en utrolig fin mann og jeg kan trygt anbefale å ta en time med han. Petter er en som også alltid vil være der for deg om du trenger han. Tusen tusen hjertelig takk Petter

Author Picture

Fantastisk hjelp !!!!!!
Hei:) Jeg er veldig takknemlig og glad for det du har lært meg. Jeg vet jeg hadde mye i meg, men visste ikke hvordan jeg skulle bruke evnene. Jeg var alt for redd til å gjøre noe som helst. Jeg var så redd at jeg alltid måtte sove med lyset på. Nå er det blitt så bra at jeg tør å sitte i mørket med bare et tent stearinlys å la ting komme ? Det takker jeg veldig for. Har også klart å hjelpe andre med det vi har lært på kurset ? Tusen takk Petter ?

Author Picture

Chios og Reiki Kurs online
Hei Petter og takk for en kjempefin helg. foruten din store erfaring og evne til å få oss engasjerte må jeg få dele med andre at skype/online kurset fungerte helt supert. så bra å få kunne delta sammen med dere selv når jeg ikke hadde tid/mulighet til å forlate hjemmet. tusen takk. ?

Author Picture

Det stemte !!!
Ja du sa tallet 7 i forbindelse med en erstatnings sak jeg hadde. Ja og det ble helt rett . Fikk 7 x G , helt topp, . TUSEN TAKK for hjelp !!!

Author Picture

Takk for healing !!
Tusen takk for healingen. Ny undersøkelse hos lege i dag . systene var borte i lungene . Ingen operasjon !!!!
Takk for hjelpen Petter .


540978