Spå med Pendel

tn Ametyst pendel Kopi

tn Ametyst pendel Kopi

Pendulering er en mange hundre år gammel tradisjon, men man vet ikke med sikkerhet når denne oppsto. Den har trolig sin opprinnelse fra ønskekvisten som det refereres til alt tidlig på 1400-tallet.

Pendelen er mest brukt for å få ja og nei svar.
Ved å bruke pendelen f.eks sammen med Tarot eller andre kort  kan dine spørsmål bli veldig godt og nøyaktig  besvart.

Jeg bruker også pendelen for å finne energier i et huset , brukes til å finne dine hjelpere, finne vann , brukes til behandlinger mulighetene er veldig mange.

En pendel kan brukes i mange situasjoner, og her vil vi forsøke å forklare deg hva pendelen kan brukes til og hvordan den kan brukes. Det viktigste er at den skal brukes med stor ydmykhet og kjærlighet. Pendelen sies å være en forlengelse av vår underbevissthet, det er egentlig oss selv som innehar svarene, men pendelen brukes til å formidle svarene til oss fra ditt Høyere Jeg.

Pendulering er en mange hundre år gammel tradisjon, men man vet ikke med sikkerhet når denne oppsto. Den har trolig sin opprinnelse fra ønskekvisten som det refereres til alt tidlig på 1400-tallet. Dette er trolig en ”enklere” måte å søke på. Lettere med pendel i forhold til en stor kvist eller søkepinner som også er veldig likt som pendelen å bruke. Håper du får glede av informasjonen og erfaringene med pendel.

 

Finn din pendel

Når du skal kjøpe en pendel er det viktig at du finner en du liker, og som føles riktig for deg. En pendel koster som regel ikke så mye, men det avhenger selvsagt av hva den er laget av. De mest brukte typene er av messing, stein og krystall.

Etter du har funnet en pendel som føles rett for deg:Ta trådens/lenkens ende mellom tommel og langfinger (venstre hånd), la den henge rett ned og bruk din andre hånd for å stoppe den om ønskelig. Øv deg litt på å holde den rolig før du begynner å bruke den. Still pendelen et enkelt spørsmål som: Kan du vise meg hva som er ”ja”? Da vil din pendel begynne å vandre horisontalt, vertikalt eller i sirkel, alt avhenger av din pendels svarmåte til deg. Fortsett deretter å spørre den om andre lette ”ja/nei”-spørsmål, helst spørsmål du alt vet svaret på. Dette for at du skal vite at den svarer deg rett, og at dere skal bli kjent. For noen vil det forekomme at pendelen bytter svarmetode fra gang til gang, altså det som var ”ja” er nå ”nei” osv, men det er ytterst sjeldent, start derfor alltid penduleringen med et enkelt ja/nei spørsmål.

Pendelen kan også gi svar i form av ”kanskje” og ”vet ikke”, og et kraftigere ”ja” og ”nei”. Det kan også forekomme at pendelen ikke ”vil” svare deg, dette betyr som regel at ditt spørsmål ikke er klart for å bli besvart enda, at du ikke skal ha tilgang på informasjonen du ber om eller at pendelen tuller litt med deg. Vær bestemt og konkret når du kommuniserer med den slik at det ikke oppstår misforståelser dere imellom. Still heller aldri spørsmål du ikke ønsker svar på! Ydmykhet og kjærlighet til pendelen gjør at du får hjelpen du trenger for å få svar av den. Husk at det er viktig at du er konkret og kort i dine spørsmål, spør derfor aldri som følger: ”Får jeg den nye jobben, og vil jeg trives der?” For det blir to spørsmål i ett, og vil gjøre det vanskelig for din pendel å gi rett svar. For selv om du får jobben behøver du ikke trives der. Så kun et spørsmål hver gang og så konkret du kan klare å få det.

 

For deg som ønsker å jobbe mer avansert med pendulering

Ønsker du å bruke pendelen til mer enn ”ja og nei” spørsmål, så finnes det mye den kan benyttes til. Videre nedover finner du veiledende informasjon og fremgangsmetoder du kan benytte. Det er nesten ubegrenset hva du kan benytte som pendel og pendelanheng, men de mest brukte er som nevnt tidligere av messing, stein eller krystall. I stein finnes det pr i dag mange ferdige å få kjøpt, likeledes i messing.

Pendel av messing har en beskyttende energi. Gullpendel forsterker energien i det du pendler over. Velger du en rund pendel vil den lettere sette i gang energier og lettere sette i gang svingninger ved spørsmål. Så her er det alt etter ditt ønske, skal du jobbe med flere ting kan det være greit å ha en pendel til hvert område. Som for eksempel en til ja/nei spørsmål, en til energier, en til chakrabalansering og kanskje en til mat/drikke-pendulering. Men dette må du selv føle inn hva som blir rett for deg.

 

Høyre og venstre hånd

Din høyre hånd brukes til å pendulere ved chakrabalanseringer, påfyll av auraen (se nedenfor) og ved energipendulering. Det vil si når du skal styre og/eller sette i gang energier.

Din venstre hånd brukes til ja og nei spørsmål.

For å bli raskere kjent og fortrolig med din pendel kan du øve litt på å styre pendelen litt selv. Sirkuler den forsiktig rundt og befal den deretter å stoppe opp og sirkulere den andre veien. Slik kan du gjøre på flere forskjellige måter, dette gjør det lettere for deg og din pendel å forstå hverandre – og en grei innføring for deg som er ny med pendelen. På denne måten forstår dere hverandre og lærer hverandre å kjenne fra flere sider.

 

Energiblokkeringer

Pendel kan også brukes til å søke etter blokkeringer i energisystemene våre.

Man kan søke etter ubestemte smerter i kroppen, og finne ut hvor smerten har sitt utspring. Hold da pendelen omtrent 10 centimeter fra kroppen, før den sakte oppover og se hvor den gjør utslag. Den vil gjøre utslag ved at den begynner å rotere, hold den så over stedet den stoppet på, og la den rotere seg ferdig. Pendelen vil gjøre x antall runder en vei først, for deretter å snu å gjøre det samme den andre veien. La pendelen jobbe seg ferdig før du tar den vekk. Når ”jobben” er gjort vil pendlingen avta, energiblokkeringen/smerten være borte og den stanser opp. Dette kan om ønskelig gjentas flere ganger.

 

Hjelpere, engler og energier

Du kan også bruke pendelen til å søke inn hjelpere, ånder, engler og energier rundt deg eller andre. Før da pendelen sakte rundt personen som sitter på en stol, se på pendelen og kjenn ”sterk” motstand når du kommer inn i feltet der hjelperen er. Du vil se at ”kjedet” til pendelen  strammes opp og at selve pendelen henger på skrå. Da vet du at du er midt i feltet. Før den deretter videre rundt, der du merker motstanden slipper, der slutter også hjelperen. Så innenfor dette området er denne hjelperen. Som oftest finnes det opp til flere rundt hver person og kanskje også flere forskjellige energier. Du kan føre pendelen tilbake i feltet der den befant seg og stille spørsmål som for eksempel: Er du en engel? Er du et tidligere familie medlem? Slik kan du kartlegge hvem/hva du har av energier/hjelpere rundt deg og med deg.

 

Yin og Yang

Pendelen kan også benyttes for å rette opp Yin og Yang balansen i kroppen din.

Din høyre side uansett kjønn er den mannlige siden, den som gir ut kraft, den logiske og den positive siden. Som en plusspole i din kropp. Yang.Venstre side en den feminine side, den siden som tar inn og harmoniserer. Den styres av den høyre side som er den intuitive. Dette er også den negative siden, en minuspol i kroppen. Yin.

Hold din pendel i venstre hånd, snu så din høyre hånd med håndflaten opp, la pendelen henge over håndleddet. Be deretter om å få vite din Yin og Yang balanse. Pendelen vil nå begynne å sirkulere eller gå sidelengs, den energien som er sterkest der og da vil avgjøre hvordan den reagerer. Går den i sirkler er det Yang, går den sidelengs er det Yin. Begynn så å telle hvor mange ganger den går i sirkel/sidelengs, du vil antagelig få et sted mellom et og hundre utslag. Alt ettersom hvor sterk din kraft er nå. Når pendelen er ferdig med for eksempel Yin vil den ta for seg Yang. Tell på samme måte her, og når du har fått talt opp både Yin og Yang bør du ha mer av ditt kjønns energi (mann/kvinne = Yang/Yin). Dersom det er en ubalanse holder du nå pendelen i din høyre hånd og pendler så over ditt venstre håndledd (slik du gjorde på din høyre). Be her om en balanse i Yin og Yang, la så pendelen ”jobbe” seg ferdig. Og den avslutter selv når den er klar. Om du nå sjekker over ditt venstre håndledd med pendelen igjen og ikke har fått en forandring i balansen, så gjentar du det en gang til. Først på høyre hånd og så på venstre.

 

Aura

I vår aura kan man se hvordan vår helse er, vårt humør, det sosiale liv, vår åndelighet, arbeidskapasitet og mye mer. For å fylle på energi i auraen, holder du pendelen i din høyre hånd. Hold den så over kronechakra og bestem deg for en positiv og god kraft. Pendelen setter så i gang med sirkler, men gjør den ikke det så kan du hjelpe den i gang med sirkuleringen. Når du pendler i sirkel dannes en positiv energi som vil gjøre godt i din aura på mange måter. Dette kan du også gjøre på andre, med samme fremgangsmåte som på deg selv. Husk å la pendelen ”jobbe” seg ferdig. Du vil merke at pendelen går lettere og det føles som om det er en god balanse i den.

 

Stein og krystaller

På lik linje med aura-pendulering kan du bruke din pendel til å balansere opp energiene i steiner og krystaller. Rens dine steiner og krystaller på vanlig måte som tidligere. Når dette er gjort tar du pendelen i din høyre hånd, fører den over den steinen/krystallen det gjelder, og lar den sirkulere til den stopper opp. Be pendelen om å balansere opp og forsterke den positive energien i steinen/krystallen. Gjør dette bare med én stein/krystall av gangen, da alle steiner/krystaller har forskjellige energier og frekvenser. Alle steiner/krystaller er på lik linje med oss mennesker forskjellige, og har forskjellige behov. Det vil derfor også variere hvor lenge du pendler over dem for å dekke deres behov. Men la pendelen gå til du føler den er lett og ledig i svingningene.

 

Mat og drikke

Ønsker du å forsterke energien eller balansere opp mat og drikke?

Ta pendelen i din høyre hånd, be om positiv og god kraft. Hold pendelen over det du vil arbeide med, se om den reagerer negativt (sidelengs) eller positivt (sirkel). Reagerer den negativt, lar du pendelen rotere over det du vil ha tilført en positiv energi til den føles lett og balansert. Med samme utgangspunkt kan du også kartlegge hva din kropp har behov for av mineraler og vitaminer. Sett frem vitaminer enten i pilleform eller i frukter og mat. Bruk så pendelen til å søke inn hva din kropp har behov for. Be om at pendelen skal fortelle deg hva du har behov for av det du har satt frem. La pendelen henge litt over hvert produkt, går den rundt er det positivt for deg, går den sidelengs er det ikke noe du har behov for der og da. Men kanskje neste gang du forsøker å pendle over det samme. Kroppen og våre behov forandre seg stadig, så dette kan med fordel gjøres ofte om du ønsker.

 

Hjemme eller på kontoret

Mange ganger kan dagene kjennes tunge og lange, da kan du ta frem pendelen og søke rundt deg der du oppholder deg. Se om energiene i rommet er positive eller negative for deg. Det kan være vannårer eller annen stråling som påvirker deg og dine omgivelser. Hold pendelen i din høyre hånd og be den om å snurre rundt når det er en positiv energi og sidelengs når den er dårlig. Der din pendel går sidelengs finnes en negativ energi som du kan gjøre positiv. Hold pendelen der den negative energien er og la den vandre fritt, be den om å gjøre det til en positiv energi for deg. Pendelen vil da ta seg til å snurre rundt. Starter den ikke selv kan du med fordel hjelpe den i gang. La pendelen snurre rundt til den er ferdig og stopper helt opp. Husk alltid å be om positiv energi og en god kraft før du setter i gang med penduleringen. Leter du etter vannårer i ditt hjem eller andre steder så be din pendel om hjelp til å finne dette.

 

Takk din venn

Husk alltid å takke pent etter bruk av pendelen i alle situasjoner. Pendelen blir din venn og bør ikke brukes av andre enn deg. Dette for at dere lærer dere deres egen måte å kommunisere på og den kjenner dine energier veldig godt. Slik vil du oppnå best resultat og mest riktige svar. En pendel kan også benyttes til å søke etter tapte gjenstander eller sikre deg en god reiserute neste gang du skal på tur. Du kan benytte deg av den for å sjekke maten du skal spise, eller om en restaurant er rett for deg.

Benytt deg av den i alle situasjoner og føl deg fram i deres samarbeide. Dere blir et team og ditt behov for svar av pendelen i mange situasjoner skaper trygghet og visshet når du skal ta avgjørelser. Hver og en kommuniserer på sin måte med sin pendel, så alt av informasjon man finner om dette emnet er veiledende informasjon, men til veldig god hjelp for alle oss brukere av pendel.

Ta Kontakt

Del dette :

Akkurat NÅ :

Akkurat NÅ : Ønsker du å vite om fremtid , trenger du healing , energirens , coaching ? Hver dag f.o.m idag t.o.m søndag 19/4 kan du ringe 40745921 ,eller 0761043832 (svensk telefon) kontakt her inne også og mail : nordichypnose@gmail.com. Ta et kurs Online Kurs med rabatt !!! I disse tider sitt hjemme og arbeide : 6.Sans -Medium -Kanaliserings online kurs kun kr 450 .- Lær hurtighypnose online kurs kun kr 450 .- Reiki Kurs 1, 2 og master 1400.- Chios kurs 1,2 og master teacher : 1400.- Lære hypnoterapi ( Hypnose ) : 1400 Alle englekurs kun 300 pr stk skole hjemme hos deg selv Ta Kontakt

Følg meg :

Tilbakemeldinger

Author Picture

Heia Petter.

Måtte seine dæ en epost for å si at æ e gravid,la me et bilde åsså 🙂
Tusen takk for aill hjælp. Æ e så gla å takknæmli for d. Syns d hjalp å snakke me dæ om aborten æ har hadd åsså, fikk snudd tankegangen litt.
Men æ koinne tænkt mæ hypnose uansett en gang. Bynne å bli klar for d. Træng tid å tænke på ting vet du.. 🙂

Ha en fin dag å hælg 🙂

Author Picture

Smerten Borte
Takk for fjernhealingen Petter . Smerten er helt borte nå .

Author Picture

Den satt!!!
Ja du traff virkelig der med spådommen . Kommer snart tilbake når jeg lurer på noe mer.

Takk,tak

Author Picture

1000 takk
1000 hjertelig takk for alt du gjorde for ho mamma, når alt så som svartest ut for hennes del. At behandlingene dine hjalp ho, det e det ingen tvil om, og du hjalp henne på flere områder.

I over 2 år fikk ho cellegiftkurer hver 14.dag, og ho var ikke kvalm en eneste gang og heller ingen smerter. Imunforsvaret holdt seg bra/høyt nok slik at hun kunne få cellegiftsbehandling hver 14 dag. For ikke å snakke om all den energien og positiviteten ho fikk etter behandlingene hos dæ. Alt dette og sikkert flere ting som æ ikke har nevnt her, har også hjulpet oss pårørende, med at vi så og merket at ho mamma hadde det bedre. Jeg håper det er ok at jeg anbefaler deg og dine evner, til alle jeg kjenner,og æ har vel entlig også anbefalt dæ til folk æ ikke kjenner. Gjør det førr æ synes du er dyktig, og jeg har selv opplevd (bl.a. på mamma) hva du kan gjøre.

Author Picture

Tusen Takk
Tusen takk for englelinken. Det var en fantastisk følelse. Noe nytt og spennede i hverdagen.

Author Picture

Stille i huset !!!!
  jeg vil bare takke deg for den hjelpa du ga oss. Etter mange år med plager i huset, ungene som ikke turte ligge på sitt eget rom pga at det var en mann som plaget dem på nettene. Ting som ble borte og flytta på er nå falt helt til ro  Det verste var at ungene var redd i dette huset, men no i dag er alt helt stille og barna nevner ikke mannen med et ord mere, og dem tør sove på rommene sine og de er mye å leker oppe nå. tusen takk petter

Author Picture

Tusen Takk
Tusen takk for hjelpen i forbindelse med smerte

Author Picture

Humøret tilbake
Flott at du kunne fortelle meg det jeg hadde forventa meg - nå er det nye tider og bedre inspirasjon til å gjøre ting jeg kan trives med, og det funker... Den tunge "byrden" og forventningspresset er lagt bort! Takket være god hjelp fra deg.

Author Picture

Overbuljungpakkemesterassistent
Takk for hjelpen!

Author Picture

Takk for god hjelp
Det stemte det du sa, alt ble ok

Tusen takk

Author Picture

Smerten er helt borte
Trodde ikke på fjernhealing, men smerten er helt borte nå. Hmm det finnes nok mer mellom himmel og jord en vi tror.

Tusen takk

Author Picture

Takk,takk
Har vært plaget lenge med smertene nå, så ble dem bare borte. Tusen hjertelig takk for hjelpen!!!!! Klem

Author Picture

Lite overskudd og negative tanker
Takk, Petter, for at du hjalp meg med fjernhealing da alle tankene mine var negative og energien min var borte. Bare på en behandling føler jeg meg piggere og mer opplagt til å takle hverdagens problemer. Du har ikke hjulpet bare meg, men familien min også:)

Author Picture

Takk
Petter, takk for rådene og fremtids utsiktene. Det som var rart, var at det ikke tok 3 mnd som du sa, men kun 3 uker. Men allikevel tallet 3 var jo der.Så alt bare vel !!! Klem

Author Picture

Hei
Hei Petter. Takk for hjelpen med å rense kjelleren her. Nå er det greit å henge opp klær igjen. Og det er stille og fredelig. Ann-Mari:-)

Author Picture

Kjære Petter
Jeg vet ikke hvordan jeg skal få takket deg nok for all hjelpen du har gitt meg. Det har jammen blitt noen behandlinger.. Jeg har jo slitt med muskelsmerter i 2 år nå, og kontaktet deg da jeg var på mitt værste i januar 07. Allerede etter første behandling merket jeg stor forskjell. Siden har du hjulpet meg når smertene har blitt for ille, og jeg håper fortsatt en dag på å bli helt frisk. Men takket være deg har jeg vært smertefri i perioder, har kunnet jobbe som normalt og jeg har kunnet redusere bruken av smertestillende. Du har gitt meg livskvaliteten og store deler av livet mitt tilbake. Det har betydd så mye for meg at jeg har kunnet kontakte deg i denne fasen av livet mitt. Jeg tror ikke du aner hvor mye din hjelp har betydd for meg, i tillegg virker du som verdens hyggeligste mann. Det er bare noen dager siden du behandlet meg sist, og jeg føler meg mye bedre. Så takk igjen for all hjelp, Petter ?

Author Picture

Smerte
takk så mye at du tok bort mine smerter,jeg klarer å gå nå. har ikke smerter. takk for en fin samtale. hilsen irene

Author Picture

Hei Engle-Petter
Takk for din engleinitiering på Kulturverkstedet i Tromsø. Jeg anbefaler deg på det sterkeste også med din tarotkunst. ?

Author Picture

Hei
Takk for hjelp for å slutte å røyke. Selvom det måtte 3 ganger til, så er jeg røykfri. Det var det viktigste.

Author Picture

Fotsmerter
Dæven så vondt jeg har hatt i kneet ett par dager. Klarte så vidt komme meg opp og ned trappene hjemme. Fikk healing av petter idag, og ikveld blir det godt å legge seg, smertefritt :))) Tusen takk.

Author Picture

Det er stille
Det var en ny erfaring at noen kunne rense huset så effektiv på avstand. Tusen Takk Petter, nå er det stille og godt å være her

Author Picture

Tusen Takk for hjelp
Trodde ikke noe på dette med healing og husrens, men må vist tro nå da ? Tusen takk for hjelpen, det er rolig og godt i huset, og jeg føler meg mye bedre. Og får noen varme hender du har. Tusen takk 🙂

Author Picture

Kursdeltager.
Hei Petter. og takk for en helg med Fine og Kraftige energier! ser fram til framtidige kurs! ?

Author Picture

Ryggen ble helt bra
Tusen takk for fjernhealing, det var varmt, og ryggen er bra.

Author Picture

Takk for hjelpa
Hei Petter, og takk for sist. Takk for at du med dine evner tok vekk hauverken min, og takk for at du gjorde sånn at eg fikk ryggen til å fungere igjen. Eg kom krypanes tel deg og sku ikke ha kommet meg opp på benken. Da eg forlot etter to tima hos deg, sprang eg ned trappa. Heilt utrolig. Takk og for alle de gongan du har fått min stramme nakke tel å bli mjuk. Takk for at du med din tankekrafr, ga meg mot telo å søke påny jobb i 2007, og det samme i 2008. Bra at sånne som du fins!! Hilsen fra en av dine supportera .Ulf 44.

Author Picture

angsten forsvant
Trodde ikke det var mulig å bli så bra igjen. Hypnoterapi var det som skulle til etter måneder og år. Anbefales til andre som slit med angst og depresjoner. Takk Petter

Author Picture

Der va det stopp
Kun etter en time sluttet jeg å røyke. Tusen takk Petter

Author Picture

Hei Petter
Var på kontroll på UNN i dag. Det ser ut som foten vil gro seg fint til igjen, så operasjon ser ut til å falle bort (heldigvis). Har fått av gipsen og får lov til å trø på foten til smertegrensen. Du har virkelig gjort noe det er helt sikkert! Å gå fra en sikker operasjon til å få vite at jeg mest sasynlig ikke trenger den er helt utrolig, og noe jeg nesten ikke torde håpe på. Tusen takk for all hjelp, Petter! Du er bare helt utrolig.

Author Picture

Takk Petter
fikk akutt lumbago og det var smertefuldt. Ble sykemeldt og fikk masse tabbeletter. Men takket være petter klarte æ og jobbe neste dag.ble fjernhila over telf. Så tusen takk for hjelpen.

Author Picture

Gjenferdet er borte
Fantastisk! Endelig har huset vårt fått en god atmosfære. Nå er det slutt på fottrinn, knirk i trappa og den vemmelige følelsen av å bli beglodd. Og det aller, aller beste: Den gråkledde mannspersonen som har vist seg for min sønn gjentatte ganger er borte. Gjenferdet er ført over til den andre siden. Vi har fått fred. Tusen takk for hjelpa med husrens Petter.

Author Picture

Spøkelset borte
Takk for at du hjalp husspøkelset vårt bort! Det har plaget meg lenge med sitt nærvær og til tider gjort det uhyggelig her hjemme. Nå trenger jeg ikke lenger være redd for å få ubehagelig selskap sene kvelder og netter.

Author Picture

Takk
Takk for healinga i går formiddag Petter. Hadde en bedre kveld i går og formiddag i dag enn på lenge. Klæm

Author Picture

Innvielse Chios 3
Hei og takk for en fin og svært kraftfull stund i går Petter. Jeg sanset din tilstedeværelse og følte en veldig sterk energi, spesielt i hodet og hendene og det føltes som om fingrene mine hovnet opp. Nå er jeg i gang med Chios Masterstudie og vil bruke høsten/vinteren til dette ved siden av jobben. Gleder meg, Torgeir

Author Picture

Hjertelig Takk
Hypnoterapi , healing og kanalisering, for ikke å snakke om se frem i tid. Det gjorde susen for meg ihvertfall. Ting stemte og stemmer fortsatt. Jeg har fått tilbake gnisten i livet. Tusen Takk Petter. Anbefaler alle en "supertime" !!!

Author Picture

Takk for hjelp
Nå er det stille og rolig i huset. Faktisk blitt varmere i alle rom. Tusen takk Petter

Author Picture

Da va det stille
Tusen takk Petter for rensing av huset. Nå kan vi alle 5 i familien kjenne varme i alle rom. Ja t.o.m på badet. Ingen smelling i dørene,ingen fotsteg i trappa,ingen som slår på stero`en om natta.Vi kan endelig etter mange år leve normalt som en fin fam. Takk Petter.

Author Picture

TUSEN TAKK
Hei Petter. Tusen takk for ei fantastisk kurshelg,å den sterke fine energien du ga oss. Ser frem til flere kurs fremover.Tusen takk.

Author Picture

Tusen takk for et supert kurs !
Kurset var en spennende reise til en verden full av kraftig og kjærlig energi. Takk for at jeg kunne oppleve den, Petter! Hilsen fra Kristyna

Author Picture

Engle Helg
Hei Petter og tusen takk for en hærlig kurshelg med engler. Jeg lærte masse og hadde det veldig fint. Du er en kjempebra kurs-holder, Petter og håper jeg får anledning til å delta på en av dine kurs ved en senere anledning også

Author Picture

Smertelindring
Hei Petter! Takk for magisk/ utrolig smertefjerning etter at jeg skadet foten kraftig i snowboardbakken, tusen takk skal du ha! Det var utrolig:-) Hilsen ES

Author Picture

Nameste kjære Petter
Etter alt du har gjort for meg, har jeg nesten ikke ord. Du er et utrolig varm menneske, med et ennå større hjerte, og fantastiske evner og et åpent sinn. Takk for fjærnhealing av Chakra i solarplexus, og takk for lyset du fikk sendt meg i øvre panne del, det strålte ned til meg. Tusen takk for at du renset huset mitt, og fikk mine kjæres energier over på den andre siden. Tusen takk for at jeg har fått lov til å bli kjent med deg. Du har min fulle tillit! Gud velsigne deg! Namaste

Author Picture

tusen takk
Takk for at du renset huset vårt på avstand. Det er helt stille her, ingen lyder mer, helt stille. god luft. TUSEN TAKK !!!!!!!!!!

Author Picture

Der va snusen borte
Hei. Var hos deg til hypnotisering . Ville bare hilse og si takk for hjelpen :) Helt utrolig at jeg ikke har sprukket. Har ikke brukt snus på 15 dager og kjenner ikke noe behov for det heller. Hadde spesielt behov for snus etter måltid og om morgenen, men behovet er helt borte! Føles som om jeg ikke har brukt snus før :)

Author Picture

Husrens
Tusen takk for fjernrensingen av huset mitt Huset er ikke til å kjenne igjen. God luft og fine energier. Merker det spesielt i kroppen etter at du rensa huset, energien er kommet tilbake. et nytt liv. Atter en gang takk Petter

Author Picture

Chakra
Takk for kjempeflott Chakra healing, Petter, jeg merker forskjellen nå, mye bedre :-)))

Author Picture

stemmer
må få takke deg så mye ,at jeg skulle få meg ny jobb,det stemte det du så. ha en fin dag.

Author Picture

Workshop hos Petter
En super Workshop hos Petter! ? Anbefales virkelig! ? Den var verdt reisen nordover! ?

Author Picture

Smerter
Har vært plaget med mye smerter i rygg og en fot i ca 10 måneder.(har påvist 2 prolapser etter MR-røntgen) Etter noen behandlinger hos Petter har jeg kunnet slutte med mesteparten av smertestillende medikamenter. Og i morgen er det tid for ny behandling, - det er himmelsk å få bukt med smertene. Vibola

Author Picture

Takker
Petter er et flott menneske og har hjelpt meg masse allerede, og min datter. Jeg er veldig takknemlig og er veldig heldig som har en slik venn som han. Petter er ett levende bevis på at engler og mirakler finnes.

Author Picture

Magesmerte/Tannpine
Vil bare si tusen takk for hjelpen angående tannpine og magesmerter. Gikk med smerter i magen i flere uker. Etter å ha spurt Petter om hjelp har magen min blitt nesten god som ny. Trenger ikke spise medisin lenger og jeg har fått mer overskudd. Helt fantastisk! Tannpinen ble nesten borte to timer etter at jeg spurte Petter om hjelp. Da hadde jeg vært avhengig av smertestillende i nesten en uke. Jeg anbefaler Petter på det sterkeste! han kan det han gjør:-)) Vennlig hilsen Elisabeth.

Author Picture

Ut av smertehelvete
Tusen takk! Har hatt fybromyalgi over lang tid, med store smerter. Verst er det om nettene. Men nå - etter at jeg har vært hos Petter noen ganger, har jeg fått en helt ny hverdag. For ikke å snakke om nettene - nå kan jeg sove, uten å våkne av kramper. Tusen tusen takk - vil fortsette å komme. Bedre enn å spise masse smertestillende... ?

Author Picture

Workshop
Takker så mye for en super workshop Petter! Det var utrolig lærerikt og spennede. Du er en meget dyktig læremester og et godt menneske. Jeg kommer nok på flere kurs og workshops. Det anbefales! =)

Author Picture

Hei Petter 🙂
Jeg vil bare takke for alt du har hjulpet meg med, og jeg synes at kurset var veldig lærerikt og spennende! Dette er noe jeg skal trene videre på, så kanskje jeg en gang greier å få kontakt med de på den andre siden, og mine hjelpere 🙂 Jeg må bare si at jeg er mindre og mindre mørkeredd for hver dag som går, og kan faktisk gå inn i et mørkt rom uten å få den ekle følelsen! Det har jeg ikke kunne gjort på mange år. Jeg håper og tror at jeg en gang skal bli kvitt det helt. Ellers er jeg er mer glad i hverdagen, og jeg har faktisk mye mer energi! Jeg skal komme etter jul å kjøpe englekort hos deg 🙂 Tusen takk og god jul!

Author Picture

Seichem innvielse
Under innvielse fikk jeg en følelse av angst (uro), før det kom en slags sitring fra bakhodet langs ryggraden. Etter pusteteknikk ned til Solar Plexsus. forsvant dette raskt. I mediativ tilstand så jeg meg selv ligge ca 30 cm over gulvet. En pyramide med rammeverk ble lagt over meg. Rammeverket besto av en intens skarp selvlysende lilla farge. Jeg fikk også inn lyd fra rammeverket. Det var som å høre en sterk laser ( som man svinger frem og tilbake) Etter dette forsvant lyden og det kom et " svisj" lyd. Lyskuler dukket opp (hvitt sterkt lys) og de danset og hoppet over kroppen min. Etterhvert dannet de evighetssymbolet. Lyskulene dannet et åttetall og begynte å sirkle i sakte fart rundt. Jeg lå selv i åttetallet. Lyskulene begynte å gå fortere og fortere, før det til slutt gikk så fort at man kun så en helhet av rent lys. Jeg fikk beskjed om at dette gav meg den power jeg skulle ha. Under denne visjonen var svisj lyden til stedet. Omtrent som et skarpt, raskt vindpust. Da dette stoppet, våknet jeg i en virkelig pyramide. Jeg lå på en lav benk. Det rare var at jeg følte meg mye lengere enn mine 162. Fakler var tent, og det sto to vakter inntil veggen. En egyptisk fremtoning fra det gamle egypt sto over meg. Han snakket et fremmed språk mens han gikk rundt benken og kastet et pulver på meg. Jeg skjønte at det var et ritual. Jeg prøvde å få frem navnet hans, men alt hva jeg fikk til var Murat. Dette visste jeg at ikke kunne stemme, fordi jeg hadde lest om Murat i manualen. Navnet var derfor bare en ønsketenkning fra inndoktoret langring fra noe jeg hadde lest, som lå i min underbevissthet. Hele tiden messet mannen. Jeg gav meg ikke, og via tankeoverføring spurte jeg atter om hva han het. Men mannen enset meg ikke. Da han var ferdig, strøk han en salgs salve i pannen min. Igjen spurte jeg om navnet via tankene. Da så han på meg, pekte på noen tegn på veggen og sa: Shekem. Jeg ante ikke hva det betydde, og tenkte at nå fantaserer du fælt. Rett etter kom det inn en klar stemme som sa: Fryser du? - Nei, svarte jeg tilbake. Så var det over.

Author Picture

Chios Kurs
Supert Chios-kurs ? Petter har store evner, rik kunnskap og er en meget dyktig lærer. Mine varmeste anbefalinger.

Author Picture

Meditasjonskurs
Hei Petter :)) Hjertelig takk for en fint meditasjonskurs idag! Det var veldig fint og inspirerende! Og takk for at du la de varme hendene dine på meg.. Fantastiske evner på deg Petter! Det var en nydelig kveld! Klem fra Tone :))

Author Picture

En stor takk
Tusen takk for all den hjelpen du har gitt. Jeg har over 13 år hatt psykiske problemer og etter noen timer med deg er alle disse negative tankene mine blåst bort. Har ikke skamfølelsen der lengre heller. Og jeg har endelig våget meg uti denne store verdenen å vise frem hvem jeg virkelig er. Jeg har satt en strek over fortid og velger å se positivt på fremtiden og har åpnet opp for nye muligheter. Det er deilig å endelig kunne si at man føler seg frisk psykisk og så har man fått seg en god venn for resten av livet. Den siste timen jeg hadde med deg Petter så jeg et lys som ble sterkere og sterkere og i dette lystet kom ditt Ansikt sterkt frem. Dette var veldig betryggende for meg for dette sier meg at du alltid vil være der for meg. Du er en fantastisk person og jeg kan på det varmeste anbefale andre å ta en time med deg. Klem

Author Picture

Røykfri!!!!
Hei Petter og takk for sist! Jeg var til hypnose hos deg 4/1-2011 i Tromsø for å slutte å røyke. Nå er det gått over 6 mnd og jeg er fortsatt røykfri:-) Det er helt utrolig, for ikke hadde jeg troen på at hypnose skulle hjelpe meg, men jeg måtte jo benytte meg av julegaven jeg fikk av min mann Erling Larsen. Jeg har forsøkt å slutte nesten hele livet, og etter 26 år med røyk var det på tide. Det jeg opplevde etter møtet mitt med deg var at ikke bare var røyksuget borte, men det var mye enklere å slutte å røyke enn å begynne, ikke har jeg lagt merkbart på meg, humøret har hvert på topp (litt rart i spesielle situasjoner som sydentur, ved bålet på hytten, når jeg steller hagen. Ikke direkte røyksug men en påminnelse om noe som en gang var) I dag tenkte jeg at jeg måtte skrive på sidene dine, nå er det gått en tid og jeg vet at jeg aldri mer skal røyke. Jeg bare fortsetter å oppdage nye forbedringer med helsen, min konstante bihulebetennelse er borte, mine tidligere blåfargede kalde føtter er blitt varme, formen er topp og jaggu oppdaget jeg i dag at mine forhatte åreknuter på leggene nesten er borte!!!!!!!!!!!!!!! TIL ALLE RØYKERE: Bestill time i DAG!

Author Picture

Jeg vil takke deg så mye Petter. Jeg har for mange år siden fått konstanter hørselskade på begge mine ører. Har brukt høre apparat. Men etter en healing time med deg kunne jeg rett og slett legge bort disse og nå har jeg en normal hørsel. Kona mine klager ikke og barn mine klager ikke og jeg er veldig fornøyd. Jeg mener du har helbrendende krefter i deg og kan hjelpe utrolig mange der ute. Jeg har jo også hatt en time der du kunne se inn i fremtiden min og det ser utrolig positivt ut fremover selv om tingene kan ta litt tid. Ellers så føler jeg meg heller ikke så sliten lengre etter siste healings time lagt bort alle mine tanker som bekymrer meg og tatt i mot den hjelpen jeg kan få. For alle dere som leser dette som blir skrevet om Petter han er en utrolig fin mann og jeg kan trygt anbefale å ta en time med han. Petter er en som også alltid vil være der for deg om du trenger han. Tusen tusen hjertelig takk Petter

Author Picture

Fantastisk hjelp !!!!!!
Hei:) Jeg er veldig takknemlig og glad for det du har lært meg. Jeg vet jeg hadde mye i meg, men visste ikke hvordan jeg skulle bruke evnene. Jeg var alt for redd til å gjøre noe som helst. Jeg var så redd at jeg alltid måtte sove med lyset på. Nå er det blitt så bra at jeg tør å sitte i mørket med bare et tent stearinlys å la ting komme ? Det takker jeg veldig for. Har også klart å hjelpe andre med det vi har lært på kurset ? Tusen takk Petter ?

Author Picture

Chios og Reiki Kurs online
Hei Petter og takk for en kjempefin helg. foruten din store erfaring og evne til å få oss engasjerte må jeg få dele med andre at skype/online kurset fungerte helt supert. så bra å få kunne delta sammen med dere selv når jeg ikke hadde tid/mulighet til å forlate hjemmet. tusen takk. ?

Author Picture

Det stemte !!!
Ja du sa tallet 7 i forbindelse med en erstatnings sak jeg hadde. Ja og det ble helt rett . Fikk 7 x G , helt topp, . TUSEN TAKK for hjelp !!!

Author Picture

Takk for healing !!
Tusen takk for healingen. Ny undersøkelse hos lege i dag . systene var borte i lungene . Ingen operasjon !!!!
Takk for hjelpen Petter .


536270