Trekk 3 Englekort

Til deg akkurat nå spar penger :
Kurspakker , ta kontakt for mer info , KONTAKT

1.kort fortid – 2.kort nutid – 3.kort fremtid

Besvarte Bønner

Var ikke redd elskede deg . Dine bønner er hørt og besvart Dine bønner blir alltid besvart. Det kan hende du ikke føler det slik, for svarene kommer gjerne fra uventet hold.Kanskje for du en intuisjon, en ny mulighet dukker opp,eller akkurat den rette boken faller ned fra hyllen. Englene besvarer ofte våre bønner ved å gi oss ideer og informasjon gjennom slike små hverdagshendelser. Når du trekker dette kortet, er det englenes ønske at du er ekstra oppmerksom. Legg merke til alt du hører, sier, tenker og føler. Vær spesielt bevisst på hjelp som kommer til deg, og være sikker på at su tar imot denne hjelpen. Du fortjener assistanse. Husk at Gud ofte bruker andre mennesker som sine jordengler, og sender dem for å gi deg svar på dine bønner

Selvaksept

Selvaksept Du er et perfekt bam av Gud, og hver eneste del av deg er vidunderlig. Dine engler veileder deg til å gi slipp pa dømrnende tanker du har om deg selv, og til å nyte følelsen av å være deg selv.
«Du er altfor hard mot deg selv!» forteller englene deg gjennom dette kortet. Selv om du liker å ha en høy standard, rnå du nå begynne å se deg selv med kjærlige øyne. Selvfordømmelse fører kun til at ditt livsmot synker, Personlig vekst kommer fra et positivt sinn. Se deg selv gjennom øynene til dine engler, og du vil se et menneske som er et perfekt og hellig barn av Gud. Selv om du har gjort feiltrinn i fortiden , er det ingen ting
du noen gang har sagt eller gjort som kan forandre Guds kjærlighet til deg. Englene ser forbi dine overfladiske feil og mangler; de ser kun Guds kjærlige hjerte banke inne i
deg. De elsker deg ubetinget, og de ber deg om å elske deg selv pa samme måte

Erkeengel Mikael

Denne mektige Erkeengelen Mikael er med deg akkurat nå. Han gir mot, og hjelper til når du frigjør deg fra fryktens virkninge Gjennom dette kortet gjør Mikael sin tilstedeværelse kjent for deg. Han er symbolet på det sanne mot, en indre tilstand som oppstår gjennom innsikten i at Guds kjrærlighet er den eneste virkelige kraften som finnes. Mikael forsikrer deg om at du kan være trygg på at du er beskyttet og blir tatt vare på når du gjør nødvendige forandringer i livet ditl. Gud og englene hjelper deg med å være sann mot deg selv i utfordrende tider. Ha hjerte-til-hjerte-samtaler med Mikael ofte, og overlat aile dine bekymringer til ham. Vær ikke redd for å overbelaste ham. Som aile andre engler er Mikael i
stand til a vræe hos aile som trenger ham på samme tid . Begrensninger som tid og rom gjelder ikke for ham , og han kan derfor hjelpe deg og andre samtidig

Stokk
Ta av kort
Del dette :