Trekk 4 Englekort

Til deg akkurat nå spar penger :
Kurspakker , ta kontakt for mer info , KONTAKT

1.kort fortid– 2.kort nåtid – 3.kort fremtid –  4.resultat av alt

Mirakler

Mirakler:Kortets betydning: Det skjer mirakler overalt rundt deg nå . Begynn å legge merke tildem, og du vii oppdage enda flere .
Dette kort et er englenes beskjed om at du kan forvente et mirakel. Kanskje føler du at du trenger et nå, fordi du ikke kan se noen andre veier til en løsning. Vær åpen, og ta imot Guds hjelp. Han vil lese dine utfordringer på måter som vii overraske deg. Nar du er villig til å overgi din frykt til Gud, åpner du døren for mirakler. Visualiser at englene bærer bort problemet, og kjenn at du blir støttet av Guds visdom og kreativitet.
I det du synker avslappet inn i kilden, vii du fylles med en visshet om at du er omgitt av velsignelser. Et mirakel er på vei til deg , så vær åpen

Intensjon

Intensjon : Dine intensjoner skaper dine erfaringer. Hva har du til hensikt skal skje? Forsikre deg om at dine tanker og følelser reflekterer dine sanne intensjoner.
Nar du trekker dette kortet, ber englene deg om a foreta en grundig gjennomgang av dine forventninger. Hva forventer du skal skje i dag, i morgen, eller i fremtiden? Disse forventningene er opphavet til dine intensjoner. Å ha en intensjon betyr at du har satt deg et mål – og har til hensikt å oppnå det. Dine opplevelser styres av dine intensjoner. Englene ber deg nå om å velge, og om å fylle dine intensjoner med kjærlighet. Se deg selv og andre som lykkelige, suksessfulle og fredfulle . Ved å ha disse spirituelle intensjonene,hjelper du deg selv og andre. Hvis du ber englene om assistanse, hjelper de deg med å erstatte din vanemessige negative tenkning med mere styrkende tanker.

Tegn

Tegn: Legg nøye merke til de beskjedene som blir gitt deg av englene nå. Du har bedt om et tegn, og de leverer det. Legg merke til, og stol pa disse tegnene.
Du har bedt himmelen om å hjelpe deg. Det er nå opp til deg å legge merke til bevisene for dems hjelp. Dette kortet viser at englene prøver å fange din oppmerksomhet gjennom tegn. De kan be en fugl eller en sommerfugl om å fly mot deg, eller la deg høre den samme sangen igjen og igjen. Kanskje legger de en gjenstand foran deg i veien, som du ikke kan unngå å se. Det å trekke dette kortet er også et tegn fra dine engler. De prøver å nå gjennom til deg – hør dem! Hvis du må ta en beslutning, eller har et spørsmål, kan du når som helst be englene om et tegn. Det er vanligvis ikke så lurt å spesifisere hvilket tegn du vi ha. La det være opp til englene. De er veldig flinke til å gjøre sin tilstede værelse kjent

Erkeengel Mikael

Denne mektige Erkeengelen Mikael er med deg akkurat nå. Han gir mot, og hjelper til når du frigjør deg fra fryktens virkninge Gjennom dette kortet gjør Mikael sin tilstedeværelse kjent for deg. Han er symbolet på det sanne mot, en indre tilstand som oppstår gjennom innsikten i at Guds kjrærlighet er den eneste virkelige kraften som finnes. Mikael forsikrer deg om at du kan være trygg på at du er beskyttet og blir tatt vare på når du gjør nødvendige forandringer i livet ditl. Gud og englene hjelper deg med å være sann mot deg selv i utfordrende tider. Ha hjerte-til-hjerte-samtaler med Mikael ofte, og overlat aile dine bekymringer til ham. Vær ikke redd for å overbelaste ham. Som aile andre engler er Mikael i
stand til a vræe hos aile som trenger ham på samme tid . Begrensninger som tid og rom gjelder ikke for ham , og han kan derfor hjelpe deg og andre samtidig

Stokk
Ta av kort
Del dette :