Trekk 4 Englekort

Til deg akkurat nå spar penger :
Kurspakker , ta kontakt for mer info , KONTAKT

1.kort fortid– 2.kort nåtid – 3.kort fremtid –  4.resultat av alt

Feiring

Gode nyheter! Det er grunn til å feire, og du kan na nyte fruktene av dine anstrengelser. Englene vii du skal vite at dette er en flott periode i livet ditt, fylt av Iys og glede. Du har arbeidet med å Ia til forandringer, og dine intensjoner har nå manifestert seg i form. Det er tid for at du kan fylle ditt hjerte med en varm følelse av takknemlighet. Englene ber deg, gjennom dette kortet , om å stå sterk i denne følelsen av takknemlighet. Som en gartner har du plantet frø og pleid dem, og du har hatt tillit til at ditt arbeid vii skape ny vekst. Fortsett med å vanne og ta vare på dine frø, og du vi! snart se dem spire opp gjennom overtlaten. Englene er dine assistenter i dette arbeidet, og de hjelper deg med a ta yare pa avlingen

Ny Kjærlighet

Ny Kjærlighet: Du går nå inn i en ny periode i ditt kjærlighetsliv. Dette kan bety at du møter en ny partner, eller at det oppstår ny lidenskap i ditt eksisterende forhold .
Åpne ditt hjerte for en ny tilførsel av guddommeJig kjærlighet, sendt deg gjennom en partner. Englene forbereder deg på å bli ekstra oppmerksom på nye mennesker som kommer inn i livet ditt, fordi en ny partner kan vise seg a være helt ulik dine tidligere partnere. Vær åpen for forandringer i ditt nåværende forhold, og hold ikke for fast på dine ideer om hvordan du synes et kjærlighetsforhold bør være. Dette er en tid der det skjer
vidunderlige forandringer i ditt kjærlighetsliv. Du blir bedt om å ha tillit til at Gud og skytsenglene legger alt til rette for deg, slik at det skal bli best mulig. Forandringer i kjærlighetslivet blir bare smertefulle dersom du er fastlåst i dine tanker eller i din atferd. Hvis du flyter med i kjærlighetsstrømrnen, vii du oppdage at gamle deler av ditt kjærlighetsliv skylles bort. De blir raskt byttet ut med nye aspekter som vii glede deg . Nåværende kjærlighetsforhold vii kanskje avsluttes, eller gå inn i en ny fase der disse forandringene ferer til økt lidenskap og fomyet kjærlighet, Hvis en ny partner er på vei inn i livet ditt , vil dette være en kilde til stor glede for dere begge

Sinnsro

Sinnsro: Du beveger deg inn i en tid fylt av større indre fred og ro
Sinnsro betyr å føle seg trygg, og oppstår fra en visshet om at du alltid blir tatt vare på. Selv om ditt logiske sinn ikke klarer å se for seg hvordan en utfordring kan løses, betyr et fredfullt sinn at du har tillit til at Gud vil kreere en rnirakules løsning. Denne formen for tillit er alltid en garanti, fordi den er selve nøkkelen til å oppleve slike mirakler. Når du trekker dette kortet, forsikrer englene deg om at fred finnes inne i deg. Du kan føle deg rolig og trygg, selv i stormfulle tider. Det er en rnisforståelse å tro at du rnå vente til du har et liv uten problemer før du kan oppleve sinnsro og Iykke . Faktisk er sannheten det motsatte. Først rnå du jobbe deg til sinnsro, for da viI dine utfordringer minke og forsvinne. Sinnsro er din naturlige tilstand, og englene arbeider nå med deg for a realiser

Fortryllelse

Ta tilbake din bamlige evne til forundring og ærefrykt. Se verden som et magisk sted. Husker du hvor magisk verden syntes å være da du var bam ? Denne fortryllede tilstanden er selve ånden til vårt indre bam. Har du, som så mange andre, mistet denne evnen til forundring på veien ? Englene ber deg om a gjenerobre din magiske evne ved å huske at du er omgitt av en mirakuloskraft . Spør Gud og englene om å hjelpe deg med hva som heist – stort
eller lite. Ikke vær redd – det er ikke slik at du legger beslag på englenes tid og hindrer dem i å gjøre viktigere ting når du ber om hjelp i hverdagssituasjoner. De har ikke
noe større ønske enn å støtte deg slik at du blir fri for aile bekymringer. Du vii da stråle ut den samme gleden og forundringen som et trygt barn som vet at det blir tatt vare på. Nar du er Iykkelig, viI aile du treffer bli inspirert av ditt guddommelige

Stokk
Ta av kort
Del dette :